Лого

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

Използвани източници

„Ботевите четници разказват“ – Издателство Народна младеж, София, 1986 година

„Христо Ботев – исторически изследвания и родове на негови сподвижници“ – Библиотека Родови четения, София, 1993 година

„Христо Ботев – живот и дело“ – Издателство Наука и изкуство, София, 1975 година

Страницата на град Добрич

Страницата на националният музей на Христо Ботев в Калофер

Уикипедия

Личен архив