Лого

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

Крилати мисли от войводата

Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си – само той може да го разбере и да му помогне.

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

..учителят трябва да бъде: търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк.

Вярвам в единната обща сила на человечески род на земното кълбо, за да твори добро.

Светът е кръчма, а ти трябва да плачеш със смях, да се смееш със сълзи и насън да виждаш лятото на Балканския полуостров.

Тежко, брате, се живее между глупци неразбрани...

Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълен смисъл на думата; а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за всичкия свят.

Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите...

Е, че пък политиката какво е, не е ли един тертип, с когото дипломати лъжат света...

Българският народ не е в гроба на своето минало, а в люлката на своето бъдеще.

Днес за днес политиката в света е такваз, каквато винаги си е била, демек, както казва старата пословица: „Атовете се ритат, магаретата теглят."

А гладът, морът и сиромашията са такива страшни двигатели на революцията, щото за един залък хляб или за една крачка напред човекът не жалее ни жената си, ни децата си, ни имотът си, ни животът си...